Till startsidan

Äänestys ulkomailta

Kaikin jokka oon ulkomaila ko oon äänestysaika saattavat äänestää.

Äänestys ulkomaanvirastoissa

Kaikin jokka oon ulkomaila ko oon äänestysaika saattavat äänestää niissäulkomaanvirastoissa jokka järjestävät äänivasthaanoton.

Vaalivirasto päättää, ehotuksitten jälkhiin Ulkomaandeparttementiltä, millä ruottalaisila ulkomaavirastoila tullee olheen äänivasthaanotto. Äänestys alkaa 24 päivää ennen vaalipäivää ja oon käynissä vississä paikoissa vain lyhykäisen aijan. Äänestyksen pittää lopettaa niin hyvissä aijoissa ennen vaalia ette äänet oon
tulheet Vaalivirasthoon viimisthään päivää ennen vaalipäivää.

Kaikki äänet ulkomaanvirastoilta lähätethään Vaalivirasthoon joka sortteeraa net ja lähättää net kysheessä olehvaan vaalilautakunthaan.

Preiviäänestys ulkomailta

Net jokka oon äänestysoikeutettu ja oon ulkomaila saattavat preiviäänestää missä maassa net vain oon. Merimiehet laivoila jokka kulkevat ulkomaile saattavat kansa preiviäänestää. Preiviäänestyksen saapii panna posthiin ulkomailta mutta ei varemin ko 45 päivää ennen vaalipäivää. Preiviääntä ei saa panna posthiin Ruottista.

Preiviäänestämisheen tarttee vasitun materiaalin. Materiaalin saattaa tilata Vaalivirastosta elikkä jostaki ulkomaanvirastosta. Preiviäänen pittää lähättää ulkomailta ja se pittää olla tullu sisäle aijalansa ääniräknäyksheen.

Other languages