Den 4-8 juli kan det förekomma störningar på webbplatsen. Det beror på ett planerat tekniskt underhåll.

Published: 13 joulukuuta 2019

Paikkojen jako

Kun kaikki äänet on laskettu, jaetaan paikat ensin puolueiden kesken. Tämän jälkeen vahvistetaan ehdokkaiden jäsenyys. Jäsenet nimetään ensisijaisesti henkilörastin avulla.

Kun ehdokkaita ei enää voi nimetä henkilörastin avulla, täytetään jäljellä olevat paikat sen järjestyksen mukaisesti, miten ehdokkaat esiintyvät vaalilipuissa.

Eduskunta

Ainoastaan ne puolueet, jotka ovat saaneet vähintään neljä prosenttia koko maan äänistä, voivat olla mukana eduskuntapaikkojen jaossa. Poikkeuksena ovat puolueet, jotka ovat saaneet vähintään kaksitoista prosenttia jonkin äänestysalueen äänistä. Nämä puolueet osallistuvat sitten kyseisen vaalipiirin paikkojen jakoon.

Kaikkiaan jaetaan 349 paikkaa, joista 310 ovat kiinteitä ja 39 tasauspaikkoja.

Tasauspaikan tarkoitus on luoda mahdollisimman suhteellinen paikkajako. Jotta ehdokas voi tulla valituksi eduskuntaan henkilöäänten perusteella, tulee ehdokkaan saada vähintään viisi prosenttia puolueen vaalipiirin vaalilippujen henkilörasteista.

Kunnan- ja maakäräjävaltuusto

Maakäräjävaltuustovaaleissa jaetaan paikat niiden puolueiden kesken, jotka ovat saaneet vähintään kolme prosenttia koko maakäräjän äänistä.

Kunnanvaltuuston paikkoja jaettaessa on puolueen täytynyt saada vähintään 3 prosenttia äänistä niissä kunnissa, jotka kuuluvat vaalipiiriin, ja 2 prosenttia niissä kunnissa, jotka eivät kuulu vaalipiiriin.

Jotta ehdokas voi tulla valituksi kunnan- tai maakäräjävaltuustoon henkilöäänten perusteella, tulee ehdokkaan saada vähintään viisi prosenttia puolueen äänestysalueen vaalilippujen henkilörasteista, mutta vähintään 100 kappaletta maakäräjävaltuustovaaleissa ja 50 kappaletta kunnanvaltuustovaaleissa.

Europarlamentti

Ainoastaan ne puolueet, jotka ovat saaneet vähintään neljä prosenttia koko maan äänistä, voivat osallistua Europarlamentin paikkojen jakoon.

Parlamentissa on enintään 751 paikkaa ja paikkojen lukumäärä perustuu jokaisen jäsenvaltion väestömäärään. Jos esimerkiksi Ruotsilla on 20 paikkaa Europarlamentissa ja jokin puolue saa 10 prosenttia vaalien äänistä, tulee puolueen saada myös 10 prosenttia paikoista, toisin sanoen 2 paikkaa.

Jotta ehdokas voi tulla valituksi Europarlamenttiin henkilöäänten perusteella, tulee ehdokkaan saada vähintään viisi prosenttia puolueen vaalilippujen henkilörasteista koko Ruotsissa.

Other languages