Published: 13 joulukuuta 2019

Vaalihallinnointi

Eri viranomaisilla ja toimitsijoilla on roolinsa ja ne ovat vastuussa vaalien
toimittamisesta.

Vaaliviranomainen

Vaaliviranomainen vastaa vaalien ja kansanäänestysten suunnittelusta ja niiden
toimittamisen koordinoinnista.

Lääninhallitukset

Lääninhallitus on alueellinen vaaliviranomainen. Lääninhallitus päättää esimerkiksi äänestysalueesta ja suorittaa lopullisen ääntenlaskun kaikissa vaaleissa sekä jakaa vaalipaikat kunta- ja maakäräjävaaleissa.

Lääninhallituksetlinkki toiselle sivustolle

Kuntien vaalilautakunnat

Jokaisessa kunnassa vaalilautakunta on paikallinen vaaliviranomainen. Vaalilautakunta on vastuussa äänten vastaanottamisesta kaikista paikoista, joissa valitsija voi äänestää, ja suorittaa myös alustavan ääntenlaskun.

Kuntien vaalilautakunnatlinkki toiselle sivustolle

Vaalitarkastuslautakunta

Vaalitarkastuslautakunta tutkii valitukset ja tekee päätöksen.

Vaalitarkastuslautakuntalinkki toiselle sivustolle

Other languages