Till startsidan

Narodno palebiribe Folkomröstningar

Ki Švedija isi duj narodna palebiriba/referendumija so važinena ki sa i phuv: Godidejbaskoro narodno palebiriba bašo disavo pučiba.

Odova i o parlamenti so odlučinela dali jek pučiba ka vazdel pe ki sa i phuv hem dali ka kerel pe jek narodno palebiriba. O parlamenti odlučinela hem odova ko šaj te glasinel hem save odgovoribaskere alternaije ka oven.

Keda isi narodno palebiriba tegani pricipialno važinena isto regularija ki sa i phuv keda i ko pučiba maškar o javera buča biribaskoro distrikti hem glasibe ki Švedija hem glasibe avri tari Švedija.

Jek narodno palebiribe ki jek komuna ja pale okrug (landsting) i uvek godidejutno. Odova i i komuna hem o okrug (landsting) so odlučinela bašo asavke narodna palebiriba.

Other languages