Till startsidan

E Biribaskere komisijakoro preliminarno glasengoro računibe

Ki sreda palo biribaskoro dive e biribaskiri komisija računinela o glasibe soj kerdo angleder kola so e biribaskere lokalija na resle te len ko biribaskoro dive.

E Biribaskiri komisija šaj te produžinel te računinel o glasija hem ko četvrtko - te na reslja pe ki sreda. Angleder sa vakerela pe bašo glasibe avriphuvjatar hem glasibe so kerdže pe angleder so mukhle pe ko javera komune ko biribaskoro dive. Keda i gotovo o računibe tari Biribaskiri komisija tegani odola da glasija ovena ingarde ko länstyrelsen.

Other languages