Published: 16 May 2022

Kalenteri valtiopäivitten, rekiuuni- ja kunnanvaltuuston vaalile 2022

Taatumi

Tapahtuma

28 heinäkuu

Varhaisiin taatumi ette lähättää preiviäänen ulkomailta.

12 elokuu

Sinun äänestysoikeus päätethään Veroviraston kansankirjarekisterin tioitten mukhaan.

18 elokuu

Asiahenkilöäänestys alkaa Ruottissa. Varhaisiin taatumi ette äänestää ampasaatila ja konsylaatila ulkomaila.

24 elokuu

Sie olet pitäny saaja sinun äänestyskortin postin matkassa.

Etukätheisäänestys alkaa Ruottissa.

11 syyskuu

Vaalipäivä

Other languages