Till startsidan

Te alos pe jekh partia aj manuš

Le manuš kaj alon pe jekh partia šaj alon anda jekh data po alojimaske rama šaj keren jekh semno pe savo kanditato von kamen te alon.

Godo bušol te alos pe jekh manuš. Kaj godola kaj alon pe jekh manuš ferdi trubon te thon jekh semno pe godo kanditato. Univar šaj alon svako źeno te ramon jekh anav pe jekh kanditato kaj kamen te neril pe alojimaski ram. Te šaj ramos godo anav aj mušaj o kanditato te primil angla te si slobodija te thon godo lesko anav.

Other languages