Till startsidan

Válljimgeografiddja

Válljimguovllo l guovllo mij válljimij guosská, bv. kommuvnna jali degu rijkkabiejvveválljimin, ålles rijkka.

Válljimguovllo l juogadum válljimgievlijda ja válljimgievlijda sebrulattja válljiduvvi. Válljimgievle li vuoronis juogadum válljimdajvajda, válljimlanjájn válljimdajvvaj. Válljimdajvan li moadda gittaåbmudagá ja gittaåbmudagájn li ulmutja jienastimriektájn álmmuktjáledum.

Válljimdajvaj stuorrudahka målsut valla ienemusát li 1 000-2000
ulmutja jienastimriektájn. Ij gávnnu mierredum vuolep jali bajep rádje válljimdajvaj stuorrudahkaj. Unnemusá gåbttji val nágin tjuodelåhko ulmutja jienastimriektájn ja stuorámusá li badjel 2000. Juohkka válljimdajvvaj gávnnu válljimladnja. Válljimlanján máhtti ulmutja gudi årru dajvan válljimbiejve jienastit.

Lenastivrra mierret válljimdajvaj juogadime birra kommuvnnafábmoduvvama oajvvádusá milta. Lenastivrra galggá maŋemusát javllamáno 1.b. jagen válljimjage åvddåla mierredit juogadime birra.

Other languages