Till startsidan

Belludaknamádisá registardibme

Belludaknamádis la namma majt belludahka sihtáválljimsiedilijn tjáledum.

Belludak ij dárbaha registardit ietjas belludaknamádisáv oassálastátjit válljimin. Belludaknamádisán máhttá aj sisanedit gåvåstagáv. Belludahka máhttá ietjas diededit ja rávvit válljimsiedilijt váni registarda belludaknamádisáv.

 

Registarda belludaknamádisáv Válljimfábmudágán de belludagá namma suoddjiduvvá vaj ij ietjá belludagás aneduvá.

Jus Válljimfábmudahka galggá máhttet belludaknamádusáv registardit, de diededibme hähttu mierredum válljijiddjelågosdoarjoduvvat. Namádis ij oattjo ietjá registardum belludaknamádisáv sjimustahttet vaj la máhttelis sägoduvvat. Rávkaduvvá aj belludahka vuoset at njuolgadusá li dåhkkiduvvam ja stivrra l válljidum.

Diededibme registardit belludaknamádusáv galggá boahtám Válljimfábmudahkaj maŋemusát
guovvamáno maŋemus biejve válljimjage vaj registardibme galggá fámon årrot válljimin sämmi jage.

Jus belludaknamádis registarduvvá válljimij rijkkabäjvváj, de registardibme aj l fámon válljimij kommuvnna- ja lánndadiggefábmoduvvamij ålles rijkan ja válljimij Europaparlamänntaj. Jus belludaknamádis registarduvvá
válljimij lánndadiggefábmoduvvamij, de l fámon válljimij dan lánndadikken ja válljimij kommuvnnafábmoduvvamij kommuvnajn ma gávnnuji lánndadikken. Registardibme válljimij Europaparlamänntaj la val fámon válljimij Europaparlamänntaj.

Other languages