Till startsidan

Valittaminen

Henkilö, jonka mielestä vaalitulokseen on vaikuttanut virhe tai erehdys, voi valittaa siitä.

Valitukset lähetetään vaalitarkastuslautakunnalle. Valituksen on oltava päättävällä viranomaisella kymmenen päivän kuluessa vaalituloksen julkistamisesta.

Vaalitarkastuslautakunta voi mitätöidä vaalituloksen ja järjestää uusintavaalit tiettyjen vaalien tai vaalipiirien osalta, jos se toteaa, että vaalitulokseen on vaikuttanut virhe. Jos virhe voidaan korjata järjestämällä ääntenlaskenta uudelleen tai jollain toisella pienemmällä toimenpiteellä, vaalitarkastuslautakunta voi määrätä virheen korjaamisen päättävän viranomaisen tehtäväksi.

Vaalitarkastuslautakunta on ainoa taho, jolle vaalituloksesta voi valittaa. Vaalitarkastuslautakunnan päätöksestä ei voi valittaa.

Other languages