Till startsidan

Vaaliviranomainen

Vaaliviranomainen vastaa vaalien ja maanlaajuisten kansanäänestysten suunnittelusta ja järjestämisestä. Vaaliviranomainen kehittää ja ylläpitää myös koko vaalihallinnon IT-tukea.

Vaaliviranomainen laatii äänestysluettelot ja -kortit, vaaliliput ja muut vaalimateriaalit. Vaalien jälkeen vaaliviranomainen jakaa paikat puolueiden kesken ja päättää, mitkä edustajat ja sijaiset ovat tulleet valituiksi valtiopäivä- ja europarlamenttivaaleissa.

Lääninhallitus on alueellinen vaaliviranomainen. Lääninhallitus päättää äänestysalueista, vastaa kaikkien vaalien lopullisesta ääntenlaskennasta ja vahvistaa tuloksen kunnallis- ja maakäräjävaaleissa.

Jokaisen kunnan vaalilautakunta on paikallinen vaaliviranomainen. Vaalilautakunta valitsee äänten vastaanottajat, varmistaa kunnan äänestyspaikat ja vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä.

Vaalilautakunta vastaa myös alustavasta ääntenlaskennasta vaalipäivän iltana ja osittain vaalipäivän jälkeisenä keskiviikkona. Kunnat vastaavat äänten vastaanottajien ja vaalihuoneistojen kustannuksista.

Vaalitarkastuslautakunta vastaa valitusten käsittelystä. Lautakunta koostuu seitsemästä edustajasta. Puheenjohtajan on oltava tai oltava ollut pysyvä tuomari eikä hän saa
samanaikaisesti olla edustajana valtiopäivillä. Valtiopäivät valitsee edustajat lautakuntaan.

Other languages