Till startsidan

Vaalilippujen jakaminen

Äänten vastaanottajat vastaavat puoluevaalilippujen asettamisesta esille kaikilla äänestyspaikoilla niiden puolueiden osalta, jotka ovat saaneet yli prosentin äänistä valtiopäivävaaleissa.

Käytäntö on voimassa niin valtio-, kunnallis- kuin maakäräjävaaleissakin. Näiden puolueiden on kuitenkin pyydettävä vaalilippujen esille asettamista tiettyyn ajankohtaan mennessä ennen vaaleja.

Kunnallis- ja maakäräjävaaleissa puolueilla, jotka ovat edustettuina valtuustossa, on oikeus saada puoluevaalilippuja asetetuiksi esille kyseisessä kunnassa tai maakäräjäkunnassa sijaitsevilla äänestyspaikoilla. Äänten vastaanottajat asettavat esille myös tyhjiä vaalilippuja kaikilla äänestyspaikoilla. Puolueet
vastaavat itse nimivaalilippujen jakamisesta.

Europarlamenttivaaleissa vaalihallinto vastaa nimivaalilippujen asettamisesta esille kaikilla äänestyspaikoilla, kun puolueella on ainoastaan nimivaalilippuja, jotka ovat voimassa koko maassa, ja se on saanut vähintään prosentin äänistä viimeisissä europarlamenttivaaleissa.

Näiden puolueiden on kuitenkin pyydettävä vaalilippujen esille asettamista tiettyyn ajankohtaan mennessä ennen vaaleja.

Other languages