Till startsidan

Puoluetunnuksen rekisteröinti

Puoluetunnus on nimi, jonka alla puolue haluaa esiintyä vaalilipussa.

Puoluetunnusta ei tarvitse rekisteröidä vaaleissa ehdolle asettumista varten. Puoluetunnus voi myös sisältää symbolin. Puolue voi ilmoittautua ja tilata vaalilippuja myös ilman rekisteröityä puoluetunnusta.

Kun puoluetunnus rekisteröidään vaaliviranomaisella, puolueen nimi on suojattu eivätkä muut puolueet voi käyttää sitä.

Jotta vaaliviranomainen voi rekisteröidä puoluetunnuksen, tietyn äänestäjämäärän on tuettava hakemusta. Puoluetunnuksen on oltava riittävän erilainen muihin rekisteröityihin puoluetunnuksiin nähden, jotta sekaantumisen vaaraa ei voida olettaa olevan. Vaatimuksena on myös se, että puolue on ottanut käyttöön säännöt ja valinnut itselleen johdon.

Puoluetunnuksen rekisteröintihakemuksen on oltava vaaliviranomaisella viimeistään vaalivuoden helmikuun viimeisenä päivänä, jotta rekisteröinti tulee voimaan samana vuonna järjestettävissä vaaleissa.

Jos puoluetunnus rekisteröidään valtiopäivävaaleja varten, se on voimassa myös kunnallis- ja maakäräjävaaleissa koko maassa sekä europarlamenttivaaleissa. Jos puoluetunnus on rekisteröity maakäräjävaaleja varten, se on voimassa maakäräjäkunnassa ja sen sisällä sijaitsevissa kunnissa järjestettävissä vaaleissa. Puoluetunnuksen rekisteröinti europarlamenttivaaleja varten on voimassa vain näissä vaaleissa.

Other languages