Till startsidan

Paikkajako

Kun lääninhallitus on laskenut kaikki äänet, paikkojen jako puolueiden kesken alkaa.

Puolueiden äänikynnykset


Puolueen on saatava vähintään neljä prosenttia hyväksytyistä äänistä koko maassa, jotta se voi olla mukana valtiopäivä- ja europarlamenttivaalien paikkajaossa. Jos puolue saa valtiopäivävaaleissa vähintään 12 prosenttia yhden vaalipiirin äänistä, puolue osallistuu vaalipiirin kiinteiden paikkojen jakoon.

Maakäräjävaaleissa puolueen on saatava vähintään kolme prosenttia hyväksytyistä äänistä koko maakäräjäkunnassa, jotta se saa osallistua paikkajakoon. Kunnallisvaaleissa puolueen on saatava kolme prosenttia vaalipiireihin jaetuista kunnista ja kaksi prosenttia kunnista, joita ei ole jaettu vaalipiireihin, jotta se saa osallistua paikkajakoon.

Paikkajako puolueiden kesken

Ensin jaetaan kiinteät paikat ja sen jälkeen tasauspaikat. Kiinteiden paikkojen jako perustuu puolueiden saamiin äänimääriin vaalipiirissä.

Kiinteiden paikkojen jaossa käytetään laskentamenetelmää, jota kutsutaan mukautetuksi parittomien lukujen menetelmäksi.

Europarlamenttivaalit

Europarlamenttivaaleissa kaikki paikat ovat kiinteitä ja koko maa muodostaa yhden vaalipiirin.

Other languages