Till startsidan

Ennakkoäänestäminen

Vaalilautakunta vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä kunnassa.

Ennakkoäänestyspaikat

Ennakkoäänestäminen on mahdollista erityisillä ennakkoäänestyspaikoilla. Vaalilautakunta vastaa myös äänten vastaanottajien järjestämisestä ennakkoäänestyspaikoille. Kaikkien ennakkoäänestyspaikkojen tulee olla esteettömiä.

Jos äänestäjä ei jostain syystä voi äänestää vaalipäivänä omassa vaalihuoneistossaan, hän voi antaa äänensä etukäteen millä tahansa ennakkoäänestyspaikalla. Ennakkoäänestys alkaa 18 päivää ennen vaalipäivää ja jatkuu vaalipäivään asti. Äänestämisen helpottamiseksi jokaisessa kunnassa on avoinna vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka myös vaalipäivänä.

Vaalilautakunta järjestää äänten vastaanottamisen myös tietyissä sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa niille äänestäjille, jotka haluavat äänestää siellä, esimerkiksi potilaille, henkilökunnalle ja vierailijoille.

Ennakkoäänten vastaanottajat huolehtivat äänistä ja lähettävät ne erityisessä kirjekuoressa vaalilautakunnalle. Ennakkoäänestyspaikalle on otettava mukaan äänestyskortti. Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai todistettava henkilöllisyytensä muulla tavalla ennakkoäänestyksen yhteydessä.

Other languages