Till startsidan

Publicerad: 16 elokuuta 2018

Ääntenlaskenta vaalipäivän iltana

Kun äänten vastaanottaminen loppuu vaalipäivänä, jokaisen äänestysalueen äänten vastaanottajat
laskevat vastaanotetut äänet.

Hyväksytyt ennakkoäänet on laitettava vaaliuurnaan ennen kuin ääntenlaskenta saa alkaa.

Tämän jälkeen uurnat tyhjennetään ja vaaleissa annetut äänet lasketaan. Äänet lasketaan ja lajitellaan puolueiden mukaan. Kun valtiopäivä-, kunnallis- ja maakäräjävaalit järjestetään samaan aikaan, lasketaan ensin valtiopäivävaalien äänet, sitten kunnallisvaalien äänet ja lopuksi maakäräjävaalien äänet.

Kun äänestysalueella annetut äänet on laskettu vaalipäivän iltana, tulokset soitetaan raportin vastaanottajalle, joka rekisteröi ne vaaliviranomaisen vaalitietojärjestelmään. Tällä tavalla vaaliviranomainen voi laskea alustavan vaalituloksen jo vaalipäivän iltana.

Kun äänestysalueen tulos rekisteröidään, se lisätään myös vaaliviranomaisen verkkosivustoon ja on suoraan median ja yleisön saatavilla.

Kun ääntenlaskenta on valmis, vaaliliput laitetaan erityisiin turvapusseihin, jotka sinetöidään ja luovutetaan vaalilautakunnalle. Vaalilautakunta vastaa siitä, että vaalihuoneistoista toimitetut äänet kuljetetaan mahdollisimman nopeasti lääninhallitukselle.

Other languages