Till startsidan

Äänioikeus

Valtiopäivä- ja europarlamenttivaaleissa äänioikeus on viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneillä Ruotsin kansalaisilla ja niillä, jotka ovat joskus olleet merkittyinä Ruotsin väestörekisteriin.

Europarlamenttivaaleissa äänioikeus on kaikkien Euroopan unionin jäsenmaiden kansalaisilla, jotka täyttävät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä. Edellytyksenä on, että heidät on merkitty Ruotsin väestörekisteriin viimeistään 30 päivää ennen vaaleja ja että he ovat ilmoittautuneet äänestysluetteloon. Tällöin he eivät saa äänestää toisessa jäsenmaassa.

Kunnallis- ja maakäräjävaaleissa äänioikeus on viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneillä Ruotsin kansalaisilla, jotka ovat merkittyinä kunnan tai maakäräjäkunnan väestörekisteriin. Myös EU-jäsenmaiden sekä Islannin ja Norjan kansalaisilla on äänestysoikeus samoin edellytyksin. Muiden maiden kansalaisilla on äänioikeus, mikäli he ovat olleet merkittynä Ruotsin väestörekisteriin kolmen vuoden ajan ennen vaalipäivää.

Äänioikeus ja äänestysalue tarkistetaan veroviraston ylläpitämästä väestörekisteristä 30 päivää ennen vaalipäivää. Tämä tarkoittaa sitä, että Ruotsissa asuvat äänestäjät ovat äänioikeutettuja sillä äänestysalueella, jonka väestörekisteriin he olivat merkittyinä 30 päivää ennen vaalipäivää.

Other languages