Till startsidan

Äänestysluettelo

Vaaleissa saavat äänestää vain henkilöt, jotka on merkitty äänestysluetteloon.

Äänestysluettelot päivitetään ennen kaikkia vaaleja ja ne sisältävät vain henkilöt, joilla on äänioikeus kyseisissä vaaleissa. Jokaiselle äänestysalueelle laaditaan oma äänestysluettelonsa, jota käytetään vaalihuoneistossa.

Jos äänestysluettelossa on virhe, sen korjaamista on anottava kirjallisesti. Anomuksen on oltava lääninhallituksella viimeistään 12 päivää ennen vaalipäivää.

Ulkomaille muuttaneet Ruotsin kansalaiset (ulkoruotsalaiset) ovat mukana äänestysluettelossa, jos he ovat muuttaneet ulkomaille viimeisten 10 vuoden aikana tai ilmoittaneet verovirastolle viimeistään 30 päivää ennen vaaleja, että he haluavat tulla merkityksi äänestysluetteloon. Ilmoitus tehdään lähettämällä osoitetiedot verovirastoon. Äänestysluetteloon ilmoittautuvia ulkoruotsalaisia varten on olemassa erityinen lomake.

Other languages