Till startsidan

Äänestyskortti

Vaaliviranomainen lähettää äänestyskortin kaikille äänioikeutetuille ennen vaaleja.

Äänestyskortti lähetetään osoitteeseen, joka on merkitty veroviraston väestörekisteriin.

Äänestyskorttien on oltava toimitettuina kaikille äänioikeutetuille ennakkoäänestyksen alkaessa 18 päivää ennen vaaleja.

Jos äänestyskortti on kadonnut, uuden äänestyskortin voi saada kunnan vaalilautakunnalta, lääninhallitukselta tai vaaliviranomaiselta. Äänestyskortti lähetetään noin kolme viikkoa ennen vaaleja.

Other languages