Till startsidan

Äänestäminen vaalihuoneistossa vaalipäivänä

Jokaisella äänestysalueella sijaitsee vaalihuoneisto.

Vaalipäivänä äänestäjät voivat äänestää vain siinä vaalihuoneistossa, jonka äänestysluetteloon heidät on merkitty. Vaalihuoneisto on merkitty äänestyskorttiin. Vaalihuoneistojen tulee olla esteettömiä. Jos äänestäjä ei pääse vaalihuoneistoon toimintarajoitteen vuoksi, äänten vastaanottaja voi hakea hänen äänensä myös vaalihuoneiston ulkopuolelta.

Vaalihuoneistot ovat yleensä avoinna klo 8.00–20.00 (europarlamenttivaaleissa klo 21.00 asti). Vaalilautakunta voi tehdä päätöksen aukioloaikojen lyhentämisestä neuvoteltuaan asiasta lääninhallituksen kanssa.

Kuntien vaalilautakunnat päättävät sopivimmista äänestyspaikoista. Vaalilautakunta nimeää lisäksi jokaiseen vaalihuoneistoon vähintään neljä henkilöä, jotka toimivat äänten vastaanottajina. Vaalihuoneistossa on oltava läsnä vähintään kolme äänten vastaanottajaa äänestyksen ollessa käynnissä.

Other languages