Till startsidan

Válgasedeliid juohkin

Bellodagaide mat leat ožžon eanet go proseantta riikkabeaiveválgga jienain jienaid vuostáváldit vástidit ahte bellodatválgasedelat juhkkojuvvo buot báikkiide gos lea vejolaš jienastit.

Dat guoská nu riikkabeaiveválggaid go gieldda- ja eandiggeválggaid. Dát bellodagat fertejit dihto áigge ovdal válggaid gáibidit ahte válgasedelat juhkkojuvvo.

Gieldda- ja eanandiggestivra válggaide bellodagain geat leat áirrasiin riekti oažžut válgasedeliid juhkkojuvvot gieldda sihke eanandikke válgalanjaide ja jienastanlanjaide. Jienaidvuostáváldit juhket buot válggaid guoros válgasedeliid juohke sadjái gos sáhttá jienastit. Nammaválgasedeliid dan sadjái ožžot bellodagat ieža juohkit.

Eurohpáparlameantta válggaide válgahálddahus vástida vai nammaválgasedelat juhkkojuvvo juohke báikái gos sáhttá jienastit, jus bellodagas lea beare akta nammaválgasedel mii guoská olles riikka ja oaččui unnimus proseantta jienain maŋemus Eurohpáparlameantta válggain. Dát bellodagat fertejit dihto áiggi ovdal válggaid ieža gáibidit ahte válgasedelat juhkkojuvvo.

Other languages