Till startsidan

Publicerad: 31 August 2018

Válgasedelat

Válgasedelat leat fiskadat riikkabeaiveválggaide, alidat eanadiggestivra válggaide ja vielgadat gieddastivraválggaide ja Eurohpáparlameantta válggaide.

Válgasedelat leat liikka stuorrat ja seammalágan materiálas. Gávdnojit golmma soarttat válgasedela:

Bellodatválgasedelat

Válgasedelat main lea bellodatnamma muhto eai evttohasat

Nammaválgasedelat

Válgasedelat main lea sihke bellodatnamma ja evttohasat

Guoros válgasedelat

Válgasedelat main ii leat bellodaganamma eaige evttohasat.

Other languages