Till startsidan

Publicerad: 31 August 2018

Mandáhta

Vai válgaboađus nu lahka go vejolaš galgá leat proporšuvnnalaš gávdno válggas riikabeaivái ja eanandigge- ja gielddastivrii dássidanmandáhta.

Álggos juhkkojuvvo fásta mandáhta ja maŋŋil dássidanmandáhta. Bellodat mii ii leat ožžon ovttage fásta mandáhta sáhttá goittotge oažžut dássidanmandáhta. Válggain Eurohpá-parlamentii gávdnojit dušše fásta mandáhtat.

Maŋemusat cuoŋománu 30. beaivvi válgajagi Válgaeiseváldi galgá mearridan galle fásta mandáhta iešguđet riikabeaiveválgabiires galget leat. Juohkima vuođđun lea galle jienastanvuoigadahtton olbmo leat válgabires.

Gieldda- ja eanandiggestivra válggaide gielda- dehe eanandiggestivra mearrida dan ollislaš mandáhtalogu mii galgá nammaduvvot. Leanastivra mearrida maŋemusat cuoŋománu 30. beaivvi válgajagi galle fásta mandáhta iešguđet válgabires galget leahkit.

Olles Ruoŧŧa lea okta válgabire Eurohpá-parlamenta válgii. Galle mandáhta iešguđet miellahttoriika oažžu lea gitta man stuorra álbmotlohku riikkas lea. Ruoŧas lea 20 mandáhta Eurohpá-parlameanttas

Other languages