Till startsidan

Jienas válgabeaivve iežat válgalanjas

Juohke válgaguovllus lea válgalatnja.

Válgalanjat

Jienasteaddjit sáhttet válgabeaivvi jienastit válgalánjas dan guovllus gos leat jienastanlogus. Mii lanjaid dat oidno jienastangoarttas. Válgalatnjat galget leat rabas doaibmahehttejun olbmuide. Jus válljejeaddji doaibmahehttehusa dihte ii goitge bastte beassat válgalatnjii, dalle jienavuostáiváldit sáhttet viežžat jiena válgalanja olggobealde.

Válgalanjat dábálaččat leat rabas dii. 08.00–20.00 ( válggain Eurohpá-parlamentii gitta dii. 21.00). Válgalávdegoddi sáhttá maŋŋil ráđđádallama leanastivrrain mearridit oanit rabasáiggiid.

Válgalávdegoddi iešguđet gielddas mearrida mat lanjat heivehit buoremusat. Válgalávdegoddi nammada dan lassin njeallje olbmo leahkit jienaidvuostáváldin juohke válgalanjas. Válgalanjas fertejit unnimus golbma jienavuostáiváldi lanjas seamme áiggi go jienasteaddjit jienastit.

 

Other languages