Till startsidan

Publicerad: 31 August 2018

Jienaid rehkenastin válgaija

Maŋŋil go jienaidvuostáiváldin lea loahpahuvvon válgabeaivvi galget jienaidvuostáváldit iešguđet válgaguovllus rehkenastit daid jienaid mat leat vuostáváldon.

Ovdalgo jienaidrehkenastin oažžu álggahuvvot biddjojuvvo dohkkehuvvon ovdagihtiijienat iešguđet válgagiisái.

Dan maŋŋil gurrejit giissáid ja jienat iešguđet válgii rehkenastojuvvot. Jienat rehkenastojuvvot ja čuldot bellodagaid mielde. Válggain riikabeaivái, gieldda- ja eananstivrii rehkenastojuvvot riikabeaiveválga álggus, ja de maŋŋil gielddastivraválga ja maŋemus eanandiggestivraválga.

Go válgaguovlu válgaeahkeda lea rehkenastán jienaid bohtosat riŋgejuvvot raportavuostáváldái gii registrere bohtosiid Válgaeiseválddi válgadihtorvuogádahkii. Dán láhkái Válgaeiseváldi sáhttá juo válgaeahkeda rehkenastit gaskaboddosaš válgabohtosa.

Seamma áiggego válgaguovlluboađus lea registrerejuvvon biddjo dat dakkaviđe oidnosii mediijai ja almmolažžan Válgaeiseválddi webbabáikái..

Go rehkenastin lea válmmas válgasedelat biddjojuvvojitt erenoamáš sihkkarvuođabussiide mat giddejuvvojit ja geigejuvvojit válgalávdegoddái. Válgalávdegoddi vástida ahte jienat válgalanjain nu jođánit go vejolaš fievrriduvvojit leanastivrii.

Other languages