Till startsidan

Bellodatnama registreren

Bellodatnamma lea namma man bellodat háliida leahkit válgasedeliin.

Bellodat dárbbaha registreret iežas bellodatnama vai beassá mielde válggaide. Bellodatnamma sáhttá maid siskkildit symbola. Bellodat sáhttá almmuhit iežas ja diŋgot válgasedeliid registreretkeahttá bellodatnama

Registreremiin bellodatnama válgaeiseválddis bellodaga namma sáhttá suddjejuvvot nu ahte eará bellodat ii sáhte geavtit dan.

Vai Válgaeiseváldi sáhttá registreret bellodatnama dihto mearri válljejeddjiin ferte doarjut almmuhusa. Namma ii oaččo sulastahttit nuppi registrerejun bellodatnama ahte daid sáhttá navdit seahkanit gaskanease. Gáibiduvvo maid ahte bellodat čájeha ahte leat dahkkon njuolggadusat ja lea válljejuvvon stivra.

Almmuhus bellodatnama registreremis galgá boahtán Válgaeiseváldái maŋemus guovvamánu maŋemus beaivve válgajagi vai registreren galgá leahkit vuoimmis válggas seamma jagi.
Jus bellodatnamma registrerejuvvo riikkabeaivveválggaide, registreren guoská maid gieldda- ja eanandiggestivra válggaid olles riikkas ja Eurohpáparlameantta válggaid. Bellodatnama registreren eanandiggestivraválggaide, dat guoská dan eanadiggeválgga ja gielddastivrra válgga dain gielddain mat leat eanandikkis. Registreren Eurohpáparlameantaválggaide guoská beare válgga Eurohpáparlamentii.

Other languages