Den 4-8 juli kan det förekomma störningar på webbplatsen. Det beror på ett planerat tekniskt underhåll.

Publicerad: 13 juni 2019

Sätt att rösta

Det finns flera sätt att rösta på.

Du väljer själv hur du vill rösta

Du röstar med valsedlar och valkuvert.
Valsedlar och valkuvert finns där du kan rösta.

Rösta i vallokalen på valdagen

Adressen och öppettiderna till din vallokal står på röstkortet.

Ta med dig ditt identitetskort.

I vallokalen finns valsedlar och kuvert till valsedlarna.

Du väljer dina valsedlar utan att någon ser.
Du går bakom en skärm.
Där gör du i ordning din röst.
Du kan rösta på ett parti och samtidigt rösta på en särskild politiker.
Du stoppar i en valsedel för varje val i ett kuvert.

När det är val till Europaparlamentet är det bara en valsedel som ska stoppas i ett valkuvert.

I vallokalen arbetar röstmottagare.
Lämna dina valsedlar i kuverten till en röstmottagare.
Röstmottagaren skriver upp i röstlängden att du har röstat.
Sedan lägger röstmottagaren din röst i en valurna.
I valurnan förvaras rösterna säkert i vallokalen.

Läs mer om att rösta i vallokalen på valdagen 

Förtidsrösta

Om du inte kan rösta i vallokalen på valdagen finns det andra sätt att vara med i valet.

Förtidsrösta i din kommun eller i en annan kommun

Du måste ha med dig ditt röstkort och identitetskort för att förtidsrösta.

I röstningslokalen finns valsedlar och kuvert till valsedlarna.

Du väljer dina valsedlar utan att någon ser.
Du går bakom en skärm.
Där gör du i ordning din röst.
Du kan rösta på ett parti och samtidigt rösta på en särskild politiker.
Du stoppar i en valsedel för varje val i ett kuvert.

Personalen tar emot ditt röstkort och dina valkuvert och lägger dem i ett större kuvert.
Din röst skickas sedan från röstningslokalen till din vallokal.
Där skriver röstmottagaren ner att du har röstat och ditt valkuvert läggs ner i en valurna.

Förut kallades det för att poströsta.

När det är val till Europaparlamentet är det bara en valsedel som ska stoppas i ett kuvert.

Läs mer om att förtidsrösta

Rösta från utlandet

Rösta på ambassad eller konsulat

I de flesta länder finns en svensk ambassad eller ett konsulat.
Det är en svensk myndighet i utlandet.
Där kan du rösta om du är utomlands en tid före valet.
Öppettider och vem du ska kontakta på ambassaden eller konsulatet kan du hitta på Valmyndighetens webbplats.
Uppgifterna finns där några månader innan valet.

Du måste ha ett godkänt identitetskort för att rösta på ambassad eller konsulat.

På ambassaderna och konsulaten finns valsedlar och valkuvert.

Rösta med brev från utlandet

Om du är utomlands under valet kan du brevrösta.
Då behöver du valsedlar och särskilda kuvert.
Du kan beställa det från Valmyndigheten eller från en ambassad eller ett konsulat.
Du kan beställa det några månader innan ett val.

Rösterna skickas till din vallokal

Rösterna från utlandet skickas till din vallokal i Sverige.
Där skriver röstmottagarna ner att du har röstat och din röst läggs ner i valurnan.

Läs mer om att rösta från utlandet

Rösta med bud

Om du inte själv kan komma till din vallokal kan du rösta med bud.
Det betyder att en person hjälper dig att rösta genom att ta din röst till vallokalen.
Du måste själv göra i ordning din röst.
Ett vittne måste vara med när rösten görs i ordning.

När du röstar med bud behöver du särskilda kuvert.
Dessa får du av din kommun eller av Valmyndigheten.

Bara vissa personer får rösta med bud

Du får bara rösta med bud om du är sjuk, har en funktionsnedsättning eller hög ålder.
De som sitter i fängelse eller i häkte får också rösta med bud.

Många olika kan vara bud

Du kan be din make, maka, partner, sambo eller någon annan du litar på att hjälpa dig.

Om du inte känner någon som kan vara ditt bud kan du få hjälp hos din kommun.
Kommunen väljer ut personer som de litar på som får vara bud för många väljare.

Lantbrevbärare kan också vara bud.

Läs mer om att rösta med bud