Publicerad: 29 augusti 2022

Rösta på parti och person

Det är partierna som kan få platser i riksdag,
region, kommun och Europaparlamentet.

Partierna kan få platser

Vem som helst får starta ett politiskt parti.
Det är som att starta en förening.
En förening brukar välja en styrelse och bestämma regler.

Det är partierna som kan få platser i riksdag, region, kommun och Europaparlamentet.

Partiet måste ha ett namn.
Men det får inte vara för likt namnet på något annat parti.

När det närmar sig valet ska partiet anmäla sig och vilka personer som vill bli politiker för det partiet. Bara personer som har rösträtt kan bli invalda som politiker.

Partierna brukar dela ut sina valsedlar till väljarna utanför vallokalerna.

Alla partier får inte platser

För att ett parti ska få platser i riksdagen måste partiet få minst 4 procent av alla röster i Sverige.
Detta kallas för en spärr.

För att få platser i en region måste partiet få minst
3 procent av alla röster i länet.

För att få platser i en kommun måste partiet få minst
2 procent av alla rösterna.

För att få platser i Europaparlamentet måste partiet få minst 4 procent av alla röster i Sverige.

Partiernas valsedlar

Valsedlar med namn

Du röstar med valsedlar.

Valsedlarna är papper där partiernas namn står.
På valsedeln finns också en lista med de politiker som du kan rösta på.
Om du vill rösta på någon särskild politiker sätter du ett kryss i rutan framför personens namn.

Exempel på olika typer av valsedlar

En blank valsedel har en tom yta där väljaren själv kan skriva parti och eventuell kandidat.

En blank valsedel till kommunfullmäktige, vit.

En namnvalsedel har en lista på kandidater under partiets namn.

En namnvalsedel till riksdagen, gul.

En partivalsedel har ett partinamn tryckt på den övre delen.

En partivalsedel till regionfullmäktige, blå.

Tomma valsedlar

Vill du rösta på något parti som inte har några valsedlar?
Där du röstar finns valsedlar utan namn på parti och politiker.
På den valsedeln skriver du namnet på partiet du vill rösta på.

Om du lämnar in valsedeln utan att skriva något räknas rösten som ogiltig.
De ogiltiga rösterna räknas och redovisas.
Men de påverkar inte vilka partier som blir valda.

Gula, vita och blå valsedlar

Det finns 3 olika färger på valsedlarna.
Gul valsedel används för val till riksdagen.
Vit valsedel används för val till kommunfullmäktige.
Blå valsedel används för val till regionfullmäktige.

När det är val till Europaparlamentet används också vita valsedlar.
Då är det bara ett val så då behövs inga fler färger.

Rösta på parti och person

Du röstar på det parti som du tycker har den klokaste politiken.

Film om att personrösta

Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk textning när filmen spelas upp.

Du röstar genom att ta en valsedel från det partiet och lägga ner den i ett valkuvert.

Både valsedlar och valkuvert finns på de ställen där du kan rösta.

Om du vill att en särskild politiker från ett parti ska bli vald kan du personrösta.
Då sätter du ett kryss på valsedeln.
Du ska kryssa i rutan framför namnet på politikern.
Du kan bara kryssa för ett namn på varje valsedel.

Du kan personrösta på en blank valsedel. Du skriver namnet på det parti du vill rösta på och namnet på politiker från partiet som du vill rösta på.