Publicerad: 30 augusti 2022

Om Valmyndigheten

Valmyndigheten ser till att allt fungerar vid val.
Valmyndigheten kontrollerar också medborgarinitiativ i EU.

Vi planerar valet och ser till att allt fungerar.
Till exempel ser vi till att alla som ska rösta får sina röstkort och att det tillverkas valsedlar till partierna.
Vi skriver också information till väljarna
så att alla vet hur man röstar.

Länsstyrelserna arbetar också med val

Länsstyrelsen i varje län räknar rösterna.
De hjälper också partierna att beställa valsedlar.

Kommunerna arbetar också med val

I varje kommun finns en valnämnd.

Valnämnden bestämmer vilka lokaler som väljarna ska kunna rösta i.
Det kan till exempel vara i en skola eller i ett bibliotek.

Valnämnden bestämmer också vilka som ska jobba som röstmottagare i alla vallokaler och röstningslokaler.

Film om hur det går till att göra ett val

Filmen har svenskt tal. Du kan välja svensk textning när filmen spelas upp.

Medborgarinitiativ i EU

Vad är medborgarinitiativ

EU är Europeiska unionen.
27 länder är med i EU.
EU beslutar om gemensamma frågor för alla EU-länderna.
När det är val i EU röstar vi på olika partier.
Vi kan också vara med och bestämma mellan valen.
Ett sätt är att starta ett medborgarinitiativ.
De personer som tycker att politikerna ska ändra på något kan bilda en grupp.
Gruppen ber dem som tycker samma sak att skriva sina namn och andra uppgifter om sig själv på en lista.
Uppgifter kan till exempel vara svenskt personnummer.

Om många tycker samma sak måste politikerna diskutera just den frågan.

Det finns regler för medborgarinitiativ.
Om du vill veta mer kan du läsa på Europeiska kommissionens webbplats.

Valmyndigheten räknar och kontrollerar

I varje land i EU finns det en myndighet som ska räkna alla namnen och kontrollera att uppgifterna är rätt.
I Sverige är det Valmyndigheten som gör det arbetet.

Det är gruppen som samlar in namn som ska lämna listan till Valmyndigheten.
Om du vill vara med och bestämma ska du kontakta gruppen.

Listor som samlats i Sverige skickas till Valmyndigheten.
De namn som samlats in i ett annat land räknas i det landet.

I Sverige finns offentlighetsprincipen.
Det betyder att vem som helst får titta på nästan alla papper som skickas till en myndighet.
Om en lista med namn lämnas till Valmyndigheten kan det vara så att någon annan får titta på listan.