Publicerad: 20 mars 2019

Valsedlar och valkuvert

Den här utbildningen riktar sig till dig som ska vara röstmottagare vid valet till Europaparlamentet (EP).

Valsedlar och valkuvert placeras i anslutning till lokalen. De får även placeras i vallokalen. Platsen för valsedlar ska vara avskärmad så väljaren kan ta sina valsedlar utan insyn. Om det är möjligt så försök att placera valsedlarna i samma ordning i alla röstningslokaler i kommunen. Alla valsedlar ska behandlas och tillhandahållas för väljarna på samma sätt. Valnämnden fattar beslut och informerar om hur valsedlarna ska placeras.

Obligatoriska valsedlar

Dessa valsedlar ska enligt lag finnas i alla lokaler:

  • Blanka valsedlar
  • Namnvalsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än 1 % av rösterna i hela landet och
    som bara har en valsedel.

I handledningen finns en förteckning över vilka dessa partier är. Se regelbundet till att det är ordning och påfyllt bland valsedlarna.

Partierna kan själva komma med sina namnvalsedlar till röstningslokalen. Det kan skilja sig mellan olika kommuner om det är partiet eller en röstmottagare som lägger ut dem. Valnämnden beslutar om rutinerna i din kommun och ger information om vad som gäller.