Publicerad: 6 november 2019

Ta emot budröster

Den här utbildningen riktar sig till dig som ska vara röstmottagare vid valet till Europaparlamentet (EP).

En väljare som p.g.a. ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till röstmottagningen kan rösta med bud och för det behövs ett särskilt budröstningsmaterial. Det är väljaren själv som ska göra i ordning rösten och det måste finnas ett vittne. Både väljaren, vittnet och budet ska fylla i alla uppgifter som begärs på kuvertet när rösten görs i ordning. I budröstningsmaterialet finns det ett informationsblad med instruktioner.

Det är budet som ska lämna över budkuvertet till röstmottagaren.