Publicerad: 6 november 2019

Röstmottagning

Den här utbildningen riktar sig till dig som ska vara röstmottagare vid valet till Europaparlamentet (EP).

Vid valdagsröstning ska ordföranden visa alla som befinner sig i lokalen att valurnan är tom innan röstmottagningen kan börja. Valurnan bör också plomberas innan röstmottagningen börjar.

Under röstmottagningen på valdagen prickar du av i röstlängden vartefter väljarna röstar. I handledningen beskrivs steg för steg hur röstmottagningen går till.

Kontrollera väljarens identitet och anteckna i röstlängden

Om väljaren inte är känd eller kan styrka sin identitet får väljaren inte rösta. Det finns mer information om hur det går till i handledningen för röstmottagning i vallokal.

Ta emot och hantera väljarens röst

Om en väljare kommer fram med fler valkuvert än vad hen har rösträtt till, ska du lämna tillbaka kuvert som väljaren inte har rösträtt till och berätta vad som är fel. Om väljaren saknar rösträtt i något val, markeras det med en stjärna i rutan i röstlängden.