Publicerad: 6 november 2019

Räkna och redovisa valet

Räkna och redovisa valet

Vid val till riksdag, kommun och landsting räknas varje valurna och val för sig, börja alltid med riksdagsvalet. Vid val till Europaparlamentet finns bara en valurna.

I handledningen finns mer information om hur räkning och redovisning ska hanteras.

Räkna och öppna valkuverten

Dela upp valsedlarna

Packa valsedlarna i omslag

Packa alla valsedlar så att dessa kan transporteras säkert till valnämnden.

  • Alla godkända valsedlar för varje parti som finns med på resultatbilagan ska läggas i ett omslag per parti.
  • Valsedlar för övriga anmälda partier läggs tillsammans i ett omslag.
  • Valsedlar för övriga inte anmälda partier läggs i ett omslag.
  • Blanka valsedlar läggs i ett gemensamt omslag.
  • Alla underkända röster i sina valkuvert och tomma underkända valkuvert från valurnan läggs i ett gemensamt omslag.

Inför överlämning

Alla omslag ska fyllas i, undertecknas och förslutas. Ordföranden och en röstmottagare utsedd av ordföranden skriver under omslagen.

Det är viktigt att omslagen är förslutna när materialet överlämnas till valnämnden, annars finns en risk för att valmaterialet kan bli utbytt under transporten. Valnämnden kontrollerar noga att innehållet i omslagen motsvarar uppgifterna på resultatbilagan innan man senare försluter valkassarna.

Lägga omslag i valkassar vid val till Europaparlamentet

Grön valkasse

Lägg ner alla omslag med valsedlar från valet till Europaparlamentet i den gröna valkassen. Resultatbilagan ska fyllas i och läggas ner.

Röd valkasse

Lägg ner de omslag med felsända, underkända och för sent inkomna förtidsröster i den röda valkassen. Även de omslag med tomma kuvert från budröstningen samt de felaktigt iordninggjorda budrösterna ska läggas ner. Här ska också protokoll och röstlängd läggas ner. Använd blanketten "Innehåll röd kasse" för kontroll.