Publicerad: 6 november 2019

Material och göra i ordning lokal

Den här utbildningen riktar sig till dig som ska vara röstmottagare vid valet till Europaparlamentet (EP).

Innan röstmottagningen börjar ska lokalen ställas i ordning och det material som behövs ska finnas tillgängligt. I handledningen finns det en lista över vilket material som ska finnas på plats. Valnämnden informerar om hur och ger instruktioner om när och vem som ställer i ordning röstningslokalen.

Innan röstmottagningen börjar ska det

  • sättas upp skyltar med valdistriktets namn
  • sättas upp affischer om röstning
  • ställas fram bord där valsedlar och valkuvert ska placeras
  • möbleras i lokalen.

Valnämnden informerar om vilka skyltar som ska sättas upp och var de ska sitta.

Ställa i ordning vallokalen

Röstlängden och valurnan

Förteckningen över röstberättigade i valdistriktet, röstlängden, och valurnan där rösterna läggs ner, ska placeras så att de är skyddade men ändå väl synliga för väljarna. De ska aldrig lämnas utan uppsikt och valurnan ska vara stängd under hela röstmottagningen. Det är viktigt för säkerheten och förtroendet för valet att ingen annan än de ansvariga för röstmottagningen har tillgång till dem.

Valurnan bör vara förseglad så att den inte kan öppnas utan att förseglingen bryts. Valurnan kan förseglas med en plastplomb eller säkerhetstejp.