Publicerad: 5 november 2019

Kunskapstest

Svara på alla frågor och klicka därefter på knappen Rätta. Du kommer då att få veta hur många frågor du svarat rätt på och om det är något som du behöver repetera. Lycka till!

1. Vilka får rösta i en vallokal?


2. Vad är viktigt att placera så att inga obehöriga kommer åt dem men ändå är synliga för väljarna?


3. Hur många röstmottagare måste det minst finnas i vallokalen när det är röstmottagning?


4. Vilka valsedlar ska enligt lag finnas i alla röstningslokaler?


5. Om en väljare har lagt i två valsedlar i valkuvertet, vad ska du göra?


6. På vilket sätt ska väljaren styrka sin identitet?


7. Vad ska du göra om du inte hittar väljaren i röstlängden?


8. Vad ska du göra om ett bud kommer med ett budkuvert som inte är underskrivet av väljaren?


9. Hur ska förtidsröster som underkänns vid förtidsgranskningen hanteras?


10. Hur markeras en godkänd förtidsröst i röstlängden?


11. Vad ska du göra vid avbrott i röstmottagningen?


12. Vilket valkuvert är underkänt?


13. Hur räknas blanka valsedlar?


14. Hur ska valsedlarna sorteras vid räkningen?


15. Vilka valsedlar från valurnan ska läggas i omslag?


16. Vad kontrollerar valnämnden vid överlämningen av valmaterial till dem?


Utbildningsintyg

När du har genomfört utbildningen inkl. kunskapstestet kan du skriva ut ett utbildningsintyg för att visa att du har genomfört utbildningen. Intyget kan du skriva ut när du fått alla rätt på kunskapstestet.