Publicerad: 6 november 2019

Hantera förtidsröster i vallokalen

Den här utbildningen riktar sig till dig som ska vara röstmottagare vid valet till Europaparlamentet (EP).

Under valdagen levererar valnämnden förtidsröster till vallokalen. Rösterna ligger i en förseglad kartong eller i ett omslag. Rösterna levereras tillsammans med ett kvitto. En röstmottagare tar emot rösterna och skriver under kvittot. Antalet förtidsröster antecknas på blanketten ”Protokoll vallokal”.

Fönsterkuverten räknas och jämförs med antalet på kvittot. Summan noteras i protokollet. Om antalet inte stämmer med kvittot ska valnämnden kontaktas.

Fönsterkuverten och innehållet granskas av röstmottagarna under dagen och de godkända rösterna markeras i röstlängden. När röstmottagningen är avslutad på kvällen läggs de godkända valkuverten i valurnan.

Att granska förtidsrösterna tar lång tid och det är därför viktigt att börja med granskningen så snart som möjligt så att allt är klart till dess att röstmottagningen avslutas och alla övriga röster ska räknas.

Granska fönsterkuvert och innehåll