Publicerad: 6 november 2019

Avbrott i röstmottagningen

Den här utbildningen riktar sig till dig som ska vara röstmottagare vid valet till Europaparlamentet (EP).

Röstmottagningen kan behöva stängas på grund av planerade avbrott, t.ex. lunch, men också p.g.a. oplanerade avbrott. Det kan t.ex. vara att det inträffar en olycka eller att säkerheten av någon anledning inte kan garanteras i vallokalen. Det är röstmottagarna som beslutar om ett oplanerat avbrott. Vid planerat avbrott ska alla väljare i lokalen informeras, ges möjlighet att rösta och därefter ska lokalen stängas.

Vid oplanerade avbrott finns det inte alltid möjlighet till att rösta men väljarna i lokalen ska informeras innan vallokalen sedan stänger. Informera valnämnden om avbrottet.

Öppna röstmottagningen efter avbrott

När röstmottagningen öppnar igen ska du kontrollera att förseglingen på valurnan inte brutits och att det är samma nummer på förseglingen som står antecknat i protokollet.

Vid oplanerat avbrott ska valurnan, röstlängden och övrigt material behandlas på samma sätt som vid ett planerat avbrott i röstmottagningen. Tänk på att inte lämna dem obevakade under någon tid. Kontakta valnämnden för fortsatta instruktioner och anteckna händelsen i protokollet.