Publicerad: 6 november 2019

Ta emot budröster

Den här utbildningen riktar sig till dig som ska vara röstmottagare vid valet till Europaparlamentet (EP).

En väljare som p.g.a. ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till röstningslokalen kan rösta med bud och för det behövs ett särskilt budröstningsmaterial. Det är väljaren själv som ska göra i ordning rösten och det måste finnas ett vittne. Både väljaren, vittnet och budet ska fylla i alla uppgifter som begärs på kuvertet när rösten görs i ordning. I budröstningsmaterialet finns det ett informationsblad med instruktioner.

Det är budet som ska lämna över budkuvertet till röstmottagaren.

Lantbrevbärare som bud

Lantbrevbärare kan vara bud under förtidsröstningen. Lantbrevbäraren fyller i en särskild ruta på budkuvertet. Hen ska skriva under och fylla i sitt tjänstgöringsnummer eller stämpla. Istället för tjänstgöringsnummer eller stämpel kan lantbrevbäraren ange sitt eget personnummer. En lantbrevbärare kan komma med flera budröster samtidigt till röstningslokalen. Granska och skriv upp en budröst i taget på samma sätt som en budröst granskas när den lämnats av ett bud.

Budröstning

Ambulerande röstmottagare

Det finns även ambulerande röstmottagare utsedda av valnämnden som kan ta emot förtidsröster i t.ex. väljarens bostad. Valnämnden informerar om rutinerna för hur det ska hanteras i din kommun.