Publicerad: 6 november 2019

Röstmottagning

Den här utbildningen riktar sig till dig som ska vara röstmottagare vid valet till Europaparlamentet (EP).

Under förtidsröstningen gör du en anteckning på väljarförteckningen att väljaren har röstat. För över väljarens nummer från väljarförteckningen till fönsterkuvertet för förtidsrösten.

 I handledningen beskrivs steg för steg hur röstmottagningen går till.

Kontrollera väljarens identitet och anteckna i väljarförteckningen.

Ta emot och hantera väljarens röst

  • Om en väljare kommer fram med fler valkuvert än vad hen har rösträtt till, ska du lämna tillbaka kuvert som väljaren inte har rösträtt till och berätta vad som är fel.
  • Om väljaren har rösträtt i flera val men bara röstar i ett val, ska du berätta att väljaren inte kan förtidsrösta mer än en gång. Alla förtidsröster blir ogiltiga om väljaren förtidsröstar flera gånger.
  • Om väljaren ångrar sig och vill rösta på nytt kan det göras i vallokalen på valdagen.