Publicerad: 6 november 2019

EP: Material och göra i ordning lokal

Den här utbildningen riktar sig till dig som ska vara röstmottagare vid valet till Europaparlamentet (EP).

Innan röstmottagningen börjar ska lokalen ställas i ordning och det material som behövs ska finnas tillgängligt. I handledningen finns det en lista över vilket material som ska finnas på plats. Valnämnden informerar om hur och ger instruktioner om när och vem som ställer i ordning röstningslokalen.

Innan röstmottagningen börjar den första dagen ska det

  • sättas upp skyltar som visar var röstningslokalen ligger
  • sättas upp affischer om röstning
  • ställas fram ett bord där valsedlar och valkuvert ska placeras
  • möbleras i lokalen.

Valnämnden informerar om vilka skyltar som ska sättas upp och var de ska sitta. Skyltar som sitter utomhus ska tas ned när röstmottagningen är avslutad för dagen.

Ställa i ordning röstningslokalen

Väljarförteckningen och uppsamlingslådan

Förteckningen över vilka som har förtidsröstat under dagen kallas väljarförteckning. Den och uppsamlingslådan där förtidsrösterna läggs ner ska placeras så att de är skyddade men ändå väl synliga för väljarna. De ska aldrig lämnas utan uppsikt och uppsamlingslådan ska vara stängd under hela röstmottagningen. Det är viktigt för säkerheten och förtroendet för valet att ingen annan än de ansvariga för röstmottagningen har tillgång till dem.

Uppsamlingslådan bör vara förseglad så att den inte kan öppnas utan att förseglingen bryts. Uppsamlingslådan förseglas med en plastplomb eller med säkerhetstejp. Förseglingens nummer ska skrivas upp i dagrapporten. Förseglingar ska alltid finnas tillgängliga i röstningslokalen.

Om uppsamlingslådan blir full under dagen ska hela uppsamlingslådan bytas mot en ny utan att det stör röstmottagningen. Uppsamlingslådan som byts ut ska förvaras säkert.

Väljarförteckningarna och rösterna i uppsamlingslådan bör hållas isär och inte förvaras på samma ställe. Då kan väljarna nås och en rättelse genomföras om exempelvis förtidsrösterna skulle bli förstörda.

Rutinerna kan skilja sig åt mellan kommunerna. Följ därför de rutiner som bestämts för just din röstningslokal.