Publicerad: 5 november 2019

Kunskapstest

Svara på alla frågor och klicka därefter på knappen Rätta. Du kommer då att få veta hur många frågor du svarat rätt på och om det är något som du behöver repetera. Lycka till!

1. Var är det möjligt att förtidsrösta?


2. Vad ska du göra om uppsamlingslådan blir full?


3. Valmyndigheten rekommenderar att uppsamlingslådan är förseglad under hela röstmottagningen. Vad ska du göra med det nummer som står på förseglingen när lådan förseglas?


4. Vilka valsedlar ska enligt lag finnas i alla röstningslokaler?


5. Om en väljare har lagt i två valsedlar i valkuvertet, vad ska du göra då?


6. På vilket sätt ska väljaren styrka sin identitet?


7. Vad ska du göra om ett bud kommer med ett budkuvert som inte är igenklistrat?


8. Hur kontrollerar du att förseglingen på uppsamlingslådan inte har blivit bruten under ett avbrott i röstmottagningen?


9. Vad bör du göra innan du lämnar lokalen när dagens röstmottagning avslutas?


Utbildningsintyg

När du har genomfört utbildningen inkl. kunskapstestet kan du skriva ut ett utbildningsintyg för att visa att du har genomfört utbildningen. Intyget kan du skriva ut när du fått alla rätt på kunskapstestet.