Publicerad: 6 november 2019

Avbrott i röstmottagningen

Den här utbildningen riktar sig till dig som ska vara röstmottagare vid valet till Europaparlamentet (EP).

Röstmottagningen kan behöva stängas på grund av planerade avbrott, t.ex. lunch, men också p.g.a. oplanerade avbrott. Det kan t.ex. vara att det inträffar en olycka eller att säkerheten av någon anledning inte kan garanteras i röstningslokalen. Det är röstmottagarna som beslutar om ett oplanerat avbrott. Informera valnämnden om avbrottet.

Vid planerat avbrott ska alla väljare i lokalen informeras, ges möjlighet att rösta och därefter ska lokalen stängas. Vid oplanerade avbrott finns det inte alltid möjlighet till att rösta men väljarna i lokalen ska informeras innan lokalen sedan stänger.

Öppna röstmottagningen efter avbrott

När röstmottagningen öppnar igen ska du kontrollera att plomberingen och förseglingen på uppsamlingslådan inte har brutits och att det är samma nummer på plomberingen och förseglingen som står antecknat i dagrapporten.

Tänk på att inte lämna uppsamlingslådan eller väljarförteckningarna obevakade under någon tid. Kontakta valnämnden för fortsatta instruktioner och anteckna händelsen i dagrapporten.