Till startsidan

Publicerad: 10 augusti 2018

Valsedlar och valkuvert

Valsedlar och valkuvert placeras i anslutning till lokalen. Om det är möjligt så försök att placera valsedlarna i samma ordning i alla röstningslokaler i kommunen. Alla valsedlar ska behandlas och tillhandahållas för väljarna på samma sätt. Valnämnden fattar beslut och informerar om hur valsedlarna ska placeras.

Obligatoriska valsedlar

Dessa valsedlar ska enligt lag finnas i alla lokaler.

Riksdag, kommun och landsting

  • Blanka valsedlar.
  • Partivalsedlar för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än 1 % av rösterna i hela landet.

Europaparlamentet

  • Blanka valsedlar
  • Partivalsedlar för de partier som vid något av de två senaste EP-valen fått mer än 1 % av rösterna i hela landet.

I handledningen finns en förteckning över vilka dessa partier är. För kommun- och landstingsval ska även partivalsedlar för de lokala partier som har mandat i fullmäktige läggas ut. Se regelbundet till att det är ordning och påfyllt bland valsedlarna.

Partierna kan själva komma med sina namnvalsedlar till röstningslokalen. Det kan skilja sig mellan olika kommuner om det är partiet eller en röstmottagare som lägger ut dem. Valnämnden beslutar om rutinerna i din kommun och ger information om vad som gäller.