Publicerad: 14 maj 2024

Dnr: VAL-185-2024

Kungörelse om anmälan av deltagande

Valmyndigheten har den 14 maj 2024 beslutat att registrera anmälan om deltagande i 2024 års val till Europaparlamentet som gjorts under partibeteckningen Amoristerna.

Beslutet ovan om anmälan om deltagande i val kan skriftligen överklagas hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till Valmyndigheten, Box 1010, 171 21 Solna inom en vecka efter det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, således den 22 maj 2024.