Publicerad: 22 juni 2022

Kalender för partier — val 2022

Här hittar du vilka viktiga datum som gäller för partierna. Vissa datum är ännu inte fastställda och där finns istället angivet ungefär när ytterligare information kommer publiceras.

2022 - Valår‌

Datum

Händelse

Augusti 2021

Valmyndigheten skickar brev till samtliga partier som har registrerat partibeteckning och/eller som anmält deltagande i valet 2022

Senast 1 oktober 2021

Valmyndigheten publicerar information om hur valsedelsbeställning går till på val.se.


De blanketter som behövs för kandidater, det vill säga Förklaring och Samtycke publiceras. Även blanketter för beställning av valsedlar (för de partier som önskar beställa manuellt och inte via Valmyndighetens Valdatasystem Valid).

12 november 2021

Rekommenderad sista dag att ändra befintlig partibeteckning för partier med 1 procent av rösterna i hela landet i något av de två senaste riksdagsvalen, eller partier med mandat i region- eller kommunfullmäktige, så att den nya partibeteckningen kan tryckas på partivalsedlarna.

12 november 2021

Sista dag att begära utläggning av partivalsedlar för partier med 1 procent av rösterna i hela landet i något av de två senaste riksdagsvalen, eller mandat i region- eller kommunfullmäktige.

28 februari 2022

Sista dag att registrera partibeteckning, eller ändra partibeteckning om partiet redan har registrerad partibeteckning, om partibeteckningen ska gälla vid valet 2022.

29 april 2022

Sista dag att beställa namnvalsedlar för leveransgaranti senast 45 dagar före valdagen.

29 april 2022

Sista dag att anmäla kandidater och lämna in kandidatförklaringar för partier med registrerad partibeteckning.

28 juli

2022

Sista dag för ett parti att återkalla anmälan om deltagande.

Sista dag för ett parti att återkalla begäran om utläggning av valsedlar.

12 augusti 2022

Sista dag för partier att anmäla deltagande i val. Detta är obligatoriskt för partier som vill delta och krävs för att beställa valsedlar.

9 september

2022

Sista dag för ett parti att återkalla anmälan av kandidat.

Sista dag för kandidat att återkalla samtycke till kandidatur.

9 september 2022

Sista dag för kandidater att lämna in Samtycke. Gäller de kandidater som inte är anmälda av ett parti, det vill säga kandidater som inte står på låsta listor.