Publicerad: 1 juli 2021

Kalender för partier — val 2022

Här hittar du vilka viktiga datum som gäller för partierna. Vissa datum är ännu inte fastställda och där finns istället angivet ungefär när ytterligare information kommer publiceras.

2022 - Valår‌

Datum

Händelse

Augusti 2021

Valmyndigheten skickar brev till samtliga partier som har registrerat partibeteckning och/eller som anmält deltagande i valet 2022

Augusti-september 2021

Information publiceras på val.se om sista dag för att anmäla kandidater och lämna in kandidatförklaringar för partier med registrerad partibeteckning.

Senast 1 oktober 2021

Valmyndigheten publicerar samtlig information om hur valsedelsbeställning går till på val.se.

De blanketter som behövs för kandidater, dvs Förklaring och Samtycke publiceras.

Även andra blanketter publiceras såsom t.ex. blanketter för beställning av valsedlar (för de partier som önskar beställa manuellt och inte via Valmyndighetens Valdatasystem Valid).

12 november 2021

Rekommenderad sista dag att ändra befintlig partibeteckning för partier med 1% av rösterna i hela landet i något av de två senaste riksdagsvalen, eller partier med mandat i region- eller kommunfullmäktige, så att den nya partibeteckningen kan tryckas på partivalsedlarna.

12 november 2021

Sista dag att begära utläggning av partivalsedlar för partier med 1% av rösterna i hela landet i något av de två senaste riksdagsvalen, eller mandat i region- eller kommunfullmäktige.

28 februari 2022

Sista dag att registrera partibeteckning, eller ändra partibeteckning om partiet redan har registrerad partibeteckning, om partibeteckningen ska gälla vid valet 2022.

8 april 2022

Sista dag att beställa namnvalsedlar för leveransgaranti senast 45 dagar före valdagen.

12 augusti 2022

Sista dag för partier att anmäla deltagande i val. Detta är obligatoriskt för partier som vill delta och krävs för att beställa valsedlar.

9 september 2022

Sista dag för kandidater att lämna in Samtycke. Gäller de kandidater som inte är anmälda av ett parti, dvs kandidater som inte står på låsta listor.