Publicerad: 31 augusti 2023

Kalender för partier för Europaparlamentsvalet 2024

Här hittar du kalendariet för partier och kandidater inför EU-valet 2024. Fasta tidpunkter är bestämda i vallagen och övriga datum beslutar Valmyndigheten.

Året för valet, 2023

Datum

Händelse

20 oktober

Sista dag att begära utläggning av valsedlar för partier med 1 procent av rösterna i hela landet i något av de två senaste valen till Europaparlamentet. Om partiet endast har en kandidatlista trycks den namnvalsedeln och läggs ut. I annat fall läggs en partivalsedel ut.


Utläggning av valsedlar

Valåret, 2024

Datum

Händelse

29 februari

Sista dag för partier att lämna in anmälan om att registrera partibeteckning, eller ändra en befintlig registrerad partibeteckning, för att den ska gälla vid valet.


Registrera partibeteckning

29 februari

Sista dag för partier att beställa valsedlar hos Valmyndigheten för att få garanterad leverans senast 45 dagar före valdagen.


Beställa valsedlar

29 februari

Sista dag för partier med registrerad partibeteckning att anmäla kandidater och lämna in kandidatförklaringar till Valmyndigheten.


Kandidater och listor

25 april

Sista dag för ett parti att återta sin anmälan om deltagande i valet. Även sista dag för ett parti som begärt utläggning av valsedlar att återta denna begäran.

25 april

Sista dag för leverans av namnvalsedlar för de partier som beställt senast 29 februari.

10 maj

Sista dag för partier att anmäla deltagande i valet. Detta är obligatoriskt för partier som vill delta. Endast partier som är anmälda som deltagande i valet kan beställa valsedlar.


Anmäl deltagande i valet

7 juni

Sista dag för kandidater att lämna in ett samtycke till Valmyndigheten. Det gäller de kandidater som inte är anmälda av ett parti, det vill säga de som kandiderar för ett parti som har öppna listor.

7 juni

Sista dag för ett parti att återkalla anmälan av en kandidat hos Valmyndigheten.

7 juni

Sista dag för en kandidat att återkalla sin kandidatur hos Valmyndigheten.

9 juni

Valdag för valet till Europaparlamentet.

Efter att valet vunnit laga kraft

Partier kan ha rätt att få tillbaka en del av kostnaden för tryckning av valsedlar.


Om återbetalning för valsedelstryckning, på sidan Efter valet