Till startsidan

Publicerad: 3 december 2018

Anmäla deltagande i val

Ett parti som vill delta i ett val ska anmäla sig till Valmyndigheten i förväg.

Det finns partier som automatiskt blir anmälda till ett val. Det gäller följande partier:

 • Ett parti som är representerat i den beslutande församling (riksdag, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, Europaparlamentet) som valet gäller.
 • Ett parti som registrerat sin partibeteckning och
  anmäler sina kandidater för valet.

Partier som inte uppfyller något av dessa kriterier måste anmäla sig.

Uppgifter i anmälan

Ett parti som behöver anmäla sig ska använda blanketten ”Anmälan deltagande i val”.

I blanketten ska partiet ange följande uppgifter:

 • partibeteckningen
 • vilket val som anmälan gäller

Om partiet anmäler sig till riksdagsvalet gäller anmälan också för alla övriga val. Annars gäller anmälan bara för det val som anmälan avser.

Anmäla deltagande till val 287-1 (pdf, 32 kB)

Krav på partibeteckningen

Följande krav gäller för partibeteckningen:

 • Den ska bestå av eller innehålla ord.
 • Den får inte vara för lik en redan registrerad partibeteckning.
 • Den får inte vara för lik en partibeteckning för ett parti som redan skickat in anmälan om registrering för samma val.
 • Den får inte vara för lik en annan partibeteckning som tidigare har gällt för samma slag av val och som avregistrerats för högst fem år sen på grund av att det partiet bytt namn.
 • Den inte vara för lik en beteckning för något annat parti som redan anmält sitt deltagande i val eller som ska anses ha anmält sitt deltagande för samma val.

Partibeteckningen kan innehålla en symbol.

Valmyndigheten gör en kontroll för att säkerställa att två förväxlingsbara beteckningar inte ska förekomma i samma val.

Partibeteckning som innehåller symbol

Innehåller partibeteckningen en symbol ska den fullständiga partibeteckningen inklusive eventuell symbol och text mejlas i svg- eller eps-format till:

registrator@val.se

 • Partibeteckningens storlek kan maximalt vara 85,5 x 12,75 mm (partibeteckning inklusive eventuell symbol och text). Måtten motsvarar fältet på en valsedel.
 • Bakgrunden ska vara transparent.
 • Partibeteckningar i färg ska vara i CMYK eller PMS.

Färgåtergivningen på en valsedel kan skilja sig åt beroende på om symbolen lämnas in i CMYK eller PMS. En symbol i PMS kan ge mer korrekt färgåtergivning än CMYK.

Valmyndigheten kan inte svara på detaljerade eller tekniska frågor om färgåtergivning i CMYK eller PMS. Färgåtergivningen kan även variera mellan olika skärmar, i tryck och på webb.

Anmälan är en offentlig handling

Partiets anmälan blir en offentlig handling när den kommer till Valmyndigheten. Det gäller alla dokument i anmälan.

Anmäl senast 30 dagar före valdagen

Partiets anmälan ska ha kommit till Valmyndigheten senast 30 dagar före valdagen. En anmälan om deltagande i val gäller även för omval i det val som anmälan avser.

Valmyndigheten prövar anmälan och gör en förväxlingsprövning av partibeteckningen. Därefter fattar Valmyndigheten ett beslut och meddelar partiet med post.

Om ett parti inte har anmält sig till ett val kommer partiets valsedlar att betraktas som ogiltiga.

Ett parti som inte har deltagit i ett val kan inte göra en särskild anmälan om deltagande i ett omval i det valet.

Valmyndigheten fattar beslut

Valmyndigheten granskar anmälan och fattar beslut och meddelar partiet.

Om beslutet innebär att anmälan om deltagande registreras publiceras det i Post- och Inrikes tidningar.

Om Valmyndigheten avslår anmälan får partiet meddelande om det.

Post- och inrikes tidningarlänk till annan webbplats

Överklaga ett beslut

Vem som helst, till exempel andra partier, kan överklaga Valmyndighetens beslut om registreringar av anmälningar om deltagande i val.

Men om beslutet gäller ett avslag på en anmälan om deltagande är det endast det partiet det gäller som kan överklaga beslutet.

Vill du överklaga ett beslut om registrering av en anmälan om deltagande ska du göra det skriftligt till Valmyndigheten senast en vecka efter att beslutet meddelats.

Sedan är det Valprövningsnämnden som avgör om beslutet kommit in i rätt tid samt prövar överklagandet. Valprövningsnämnden meddelar den person eller det parti som överklagat beslutet. Valprövningsnämndens beslut kan inte överklagas.