Till startsidan

Utläggning av valsedlar

Vissa partier ska begära att de vill ha sina valsedlar utlagda.

Partier som kan få sina valsedlar utlagda

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut partivalsedlar (valsedlar med endast partiets namn) för de partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen fick mer än 1 procent av rösterna. Dessutom lägger röstmottagarna ut kommun- och landstingsvalsedlar för de partier som sitter i kommun- och landstingsfullmäktige. Dessa partier ska begära om att få sina valsedlar utlagda.

Partier som anmält deltagande i valet lägger själva ut namnvalsedlar

Samtliga anmälda partier ansvarar själva för att lägga ut namnvalsedlar (valsedlar med partinamn och kandidater). Dessa kan läggas i vallokalerna, röstningslokalerna och på ambassader och konsult med röstmottagning.

Blanka valsedlar

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut blanka valsedlar.

Valet till Europaparlamentet

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut namnvalsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fick mer än 1 procent av rösterna. Men endast om partierna begär utläggning, och om de endast har en lista. Har de flera listor läggs partivalsedlar ut.

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna också ut blanka valsedlar.

Övriga partier ansvarar själva för att lägga ut valsedlar med namn på sina kandidater. Dessa kan läggas i vallokalerna, röstningslokalerna och på ambassader och konsulat med röstmottagning.