Till startsidan

Publicerad: 29 mars 2018

Beställa valsedlar

Alla partier som anmält deltagande i val får beställa valsedlar.

Behörig beställare

Beställning av valsedlar för partier med registrerad partibeteckning kan bara göras av en behörig beställare. Det är även endast den behörige beställaren som kan godkänna valsedelskorrektur.

För partier som inte har registrerad partibeteckning ställs inga krav på vem som får beställa valsedlar för partiet. Undantaget om partiet har mandat i kommun- eller landstingsfullmäktige – då krävs anmälan om behörig beställare.

För partier som är representerade i kommun- eller landstingsfullmäktige och som därmed har rätt till gratis valsedlar gäller samma krav på behörig beställare som för partier med registrerad partibeteckning. Dessa partier behöver anmäla en behörig beställare.

Anmäl behörig beställare

Partierna ska tillsammans med blanketten Behörig beställare, lämna in ett styrelseprotokoll som visar vem eller vilka som är behöriga att beställa valsedlar och anmäla kandidater för partiet.

Partier på riksnivå ska lämna sin blankett om behöriga beställare till Valmyndigheten.

Partier på lokal och regional nivå ska lämna sin blankett om behöriga beställare till länsstyrelsen.

Manual Beställning av namnvalsedlar och regler för valsedelslayout 752-10 (pdf, 593 kB)

Manualen kan komma att uppdateras. Kontrollera att du har den senaste versionen på manualens framsida. Senast uppdaterad: 2018-03-29

Blankett Beställning av valsedlar 209-3 (pdf, 61 kB)

Blankett Manuskript 211-5 (pdf, 58 kB)