Till startsidan

Publicerad: 14 maj 2018

Anmäla kandidater

En kandidat är en person som kandiderar för ett parti. Partier med registrerad partibeteckning kan lista kandidater på valsedlar inför ett val.
I vissa fall kan också väljare skriva till kandidater på en valsedel.

Parti med registrerad partibeteckning kan anmäla sina kandidater

”Låsta” listor

Ett parti som har registrerat sin partibeteckning kan anmäla sina kandidater. Det vill säga att kandidaterna ska stå på valsedlarna. Genom att anmäla kandidater innebär det att partiet ”låser” sina listor. Partiet skyddar då sin kandidatlista från att väljare kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de som partiet valt.

Kandidater ska godkänna kandidatur

Kandidaterna ska intyga på en förklaringsblankett att de godkänner att ställa upp för partiet i valet. Om kandidaterna ska anmälas för fler än ett val ska kandidaterna fylla i en förklaringsblankett för respektive val. Blanketten ska lämnas till länsstyrelsen.

Blankett Förklaring val till riksdagen 213-7 (pdf, 31 kB)

Blankett Förklaring val till kommunfullmäktige 213-7 (pdf, 32 kB)

Blankett Förklaring val till landstingsfullmäktige 213-7 (pdf, 32 kB)

Blanketterna finns även i word-format för kopplad utskrift. Med hjälp av exceldokument kan förklaringarna automatiskt fyllas i med kandidatens uppgifter. Förklaringen behöver då endast undertecknas av kandidaten samt kompletteras med eventuell övrig id-uppgift.

Blankett Förklaring val till riksdagen 213-7 kopplad utskrift (word, 50 kB)

Blankett Förklaring val till kommunfullmäktige 213-7 kopplad utskrift (word, 51 kB)

Blankett Förklaring val till landstingsfullmäktige 213-7 kopplad utskrift (word, 51 kB)

Manual Kopplad utkrift av förklaringsblanketten 784-4 (pdf, 280 kB)

Behörig beställare 

Anmälan av kandidater kan bara göras av en behörig person, det vill säga en behörig beställare.

Partierna ska tillsammans med blanketten Behörig beställare, lämna in ett styrelseprotokoll till länsstyrelsen som visar vem eller vilka som är behöriga att anmäla kandidater för partiet. De partier som är representerade i riksdagen ska lämna in detta till Valmyndigheten.

Lämna kandidatförklaringar – senast 10 april

Listan (manuskript) över kandidater och kandidatförklaringarna ska skickas till länsstyrelsen när partiet beställer valsedlar. Dessa ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 10 april 2018 för att vara garanterad leverans av namnvalsedlarna 45 dagar före valdagen.

Blankett Behörig beställare 204-3 (pdf, 123 kB)

Blankett Manuskript 211-5 (pdf, 58 kB)

Parti som inte anmäler kandidater

”Öppna” listor

Om ett parti väljer att inte anmäla sina kandidater innebär det att partiet har ”öppna” listor. Väljare kan då skriva till namn på valsedeln och nominera en eller flera kandidater till partiet. Det är det överst tillskrivna namnet som får personrösten

Kandidater måste lämna samtycke

Om den tillskrivna kandidaten ska kunna bli invald måste hen senast två dagar före valdagen ha samtyckt till kandidatur för det partiet. Samtycket ska lämnas in till länsstyrelsen.

Valbarheten baseras på flera kriterier

För att en kandidat ska vara valbar måste kandidaten:

  • ha rösträtt i det aktuella valet
  • samtyckt i förväg

Det finns även krav på kandidatens folkbokföring:

  • en kandidat ska vara folkbokförd i den kommun eller det landsting som hen kandiderar till
  • om kandidaten kandiderar till riksdagen ska hen vara eller någon gång ha varit folkbokförd i Sverige

Folkbokföringsuppgifterna hämtas från Skatteverkets register på valdagen.